Projecten en ervaringen

2022 Kwartiermaker Nationaal Park De Meinweg Nieuwe Stijl iov Stuurgroep NPDM

2022 Locatie-eisen nieuw Kunstmuseum Flevoland-Almere (studie) iov. Gemeente Almere

2021 Afwegingskader Transformatie en Vitalisering Vakantieparken iov. Gemeente Ommen

2021 Agenda Vrijetijdseconomie (visie en actieplan) iov. Gemeente Enschede

2021 Expert recreatie en redacteur Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte iov. Recreatieschap Rottemeren

2021 Visie en Strategie Regionaal Landschap (voor het landschap rondom de stad Rotterdam). iov. Gemeente Rotterdam

2020 Beleidsplan Recreatie en Toerisme voor de gemeente Nieuwkoop. iov. Gemeente Nieuwkoop

2020     Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme voor de gemeente Leudal. iov. Gemeente Leudal

2020     Evaluatie strategisch evenementenbeleid Almere. iov. Gemeente Almere.

2019      TransitieAgenda Utrechtse Heuvelrug. iov. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

2019      Uitvoeringsplan Toeristische Marketing Groene Hart. iov. Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen

2019     Kwartiermaker ‘Industriële Veluwe’. iov. gemeente Rheden, Brummen, Apeldoorn en Veluwe Alliantie.

2019     Agenda Robuust en schoon Watersysteem voor de Utrechtse Heuvelrug. iov. Nationaal Park, Provincie Utrecht en Vitens

2019      Visie en Uitvoeringsprogramma Almere Waterrecreatiestad. iov Gemeente Almere

2019     Verkenning Recreatieve invulling Rijnhaven. iov. Gemeente Rotterdam

2018      Projectleider Visie Recreatie en Toerisme Midden-Limburg (in samenwerking met BVR-adviseurs) iov. 8 samenwerkende gemeenten

2018      Programmaleider Recreatie en Toerisme Apeldoorn op de Veluwe. iov. Gemeente Apeldoorn

2017      Input Recreatie en Toerisme voor Masterplannen voor de provincies Dhofar en Al Wusta, iov. Sultanaat Oman.

2017      Opsteller Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl. iov. Provincie Utrecht

2017      Evaluatie Stichting Romeinse Limes Nederland. iov. Nederlandse Limessamenwerking

2017      Actualisatie Behoeftenonderzoek Leisure voormalige Vliegbasis Twenthe. iov. Gemeente Enschede

2017      Businessplan Huys ten Donck, marktanalyse recreatie en toerisme. iov. Gemeente Ridderkerk

2017      Gebiedsanalyse Recreatie en Toerisme voor het westelijk deel van de provincie Utrecht. iov. Gebiedscommissie Utrecht-West.

2016      Spoorzone Tilburg. Economische Analyse en Positionering van onderwijs, onderzoek rond Interactive Technologies and Behavior. iov. Gemeente Tilburg

2016      Attracties Recreatie en Toerisme Peelbergen (oa Toverland).  Onderzoek naar versterking van de samenwerking. iov. Gemeente Horst aan de Maas

2016      Voorzitter adviescommissie Festivalprogramma 2017. iov. Rotterdam Festivals

2016      Aantrekkelijke Maasoevers: Inventarisatie en advies over ondernemers- en kunstenaarsinitiatieven langs de Nieuwe Maas. iov. Gemeente Rotterdam

2016      Schrijver en strategisch adviseur Agenda Recreatie en Toerisme iov. Provincie Utrecht

2016      Opstellen recreatief programma strand Maasvlakte 2, iov. Gemeente Rotterdam

2015      Schrijver en adviseur van een nieuwe opzet voor de Gebiedsmarketing van het Groene Hart, iov. de Bestuurlijke Tafel (samenwerkende Groene Hart-gemeenten).

2015      Strateeg ad interim bij de afdeling Economie en Arbeidsmarkt van de Gemeente Tilburg: inhoudelijk rechterhand van afdelingshoofd voor het economisch beleid en projecten.

2015      Schrijver en adviseur Impulsagenda Cultuur 2015-2016, iov. Gemeente Tilburg

2014      Haalbaarheidsonderzoek naar educatieve attractie ‘Breinhuis’ over het menselijk Brein in Almere: locatiescan, exploitatieopzet, concept- en marktanalyse. iov. Stichting Breinhuis Nederland

2014      Schrijver en adviseur voor de provincie Noord-Holland over de toepassing van de Ladder van Duurzame Verstedelijking in de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

2014      Opsteller Rapportage Werklocaties provincie Noord-Brabant; bestuurlijk document over de prognoses voor detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren.

2014      Advies over samenvoeging winkelplanningsadviescommissies in Noord-Holland Zuid. Onderzoeker en adviseur

2014      Behoeftenonderzoek uitbreiding Gardenz detailhandelslocatie in Sittard-Geleen volgens Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Onderzoeker en schrijver van het rapport.

2014      Behoeftenonderzoek (volgens Ladder voor Duurzame verstedelijking) en conceptanalyse leisure-invulling De Strip en Hangar16 Vliegveld Twente. 

2014      Onderdeel toerisme in masterplan Musandam (Oman). Onderzoeker en adviseur

2014      Beleidsevaluatie Detailhandelsbeleid Provincie Noord-Holland. Projectleider, onderzoeker en auteur van het rapport.

2013      Kleinschalige evenementenprogrammering in de binnenstad van Rotterdam. Advisering voor Stichting Rotterdam Festivals

2013      Economische betekenis en ontwikkelingsrichtingen Badstrand Rockanje. Projectleider en onderzoeker

2013      Studie naar beleving windpark op Zee Eneco Luchterduinen door strandbezoekers Projectleider en onderzoeker

2012      Studie naar toekomstige ontwikkelingen en ruimtebehoefte vrijetijdsvoorzieningen binnen de provincie Noord-Holland. Projectleider en adviseur

2013      Beleidsevaluatie doeltreffendheid Subsidie Recreatieve Verbindingen provincie Noord-Holland. Projectleider en adviseur

2013      Markttechnische haalbaarheidsstudie en conceptanalyse Themapark WitchWorld in Almere Projectleider en adviseur

2012      Masterplan Waterreijk, gemeente Steenwijkerland (Kop van Overijssel). Input toerisme en leisure

2012      Topsectoren en vrijetijdseconomie. Strategische advisering voor Gastvrij Nederland

2012      Beleidsevaluatie Grootschalig Groenbeleid in de gemeente Haarlemmermeer

2012      Bezoekersmanagement Waterdunen. Advies over bezoekerscentrum en bezoekersontvangst en –begeleiding in nieuw natuurgebied in Zeeuws Vlaanderen.

2012      Projectleider Kandidaatstelling Almere voor de Floriade 2022, pre-bidbookfase

2011      Projectleider en schrijver advies ‘Versterking van het Segment Vrede in de profilering van Den Haag” iov. Gemeente Den Haag

2011      Projectleider en adviseur “Voorbereiding Besluitvorming Olympische Hoofdstructuur” en “Stresstest Olympische Projecten”  Ministerie van IenM.

2011      Auteur en projectleider Visie Recreatie en Toerisme 2020 Provincie Utrecht

2011      Projectleider en adviseur Bezoekerscentrum bij Windmolenpark Noordoostpolder in opdracht van de gemeente Noordoostpolder.

2011      Adviseur en schrijver advies “Activering Rotterdamse Club- en Nachtcultuur” i.o.v. Stichting Rotterdam Festivals

2010      Projectleider en auteur Ruimtelijk Economische Visie Provincie Utrecht 2020-2040

2010      Projectleider  ‘Nieuwe Markten Utrechtse Heuvelrug’, innovatieve samenwerkingsvormen en producten in de toeristisch-recreatieve sector, ism. prof. dr. Hans Mommaas.

2010      Advies voor Stadshavens Rotterdam over Vrijetijdsvoorzieningen en Sociale Strategie

2009      Cool Creative Student City, opstellen van kanskaarten voor de wijk Cool i.o.v. gemeente Rotterdam

2009      Kwaliteitsverbetering en Innovatie Recreatiebedrijven, advies voor de provincie Utrecht

2009      Toekomt beleid Creatieve Sector Rotterdam. (voor OBR en DKC). Essay over de mogelijke toekomst van het beleid voor de creatieve industrie in Rotterdam

2009     Advisering Rotterdam Festivals inzake grootschalige evenementen en veiligheidsaspecten.

2009     Training van Russische groep experts over het organiseren van Grootschalige Evenementen en duurzaamheidsaspecten. Training in Nederland, presentatie in Sochi

2009     Opstellen Toeristisch-Recreatief Programma voor natuurlijke rivieroever Oude Maas in Hoogvliet (Rotterdam)

2009     Teamtrekker en eerste prijswinnaar van de inzending Deltapoort voor de Eo Wijersprijs (samen met Enno Zuidema Stedebouw).

2008     Projectmanager Enschede als Belevenis: bestuurlijke vaststelling meerjaren-actieprogramma Vrijetijdseconomie Enschede en start implementatie.

2007     Advisering Stichting Rotterdam Festivals inzake meerjarenplan festivalbeleid Rotterdam.

2007     Expert Vrijetijdseconomie en City Marketing ter ondersteuning van de gemeente Pécs (Hongarije) bij de organisatie van Pécs Culturele Hoofdstad van Europa 2010.

2007     Advisering Stadsregio Porto (Portugal) over strategische city marketing in het kader van bijeenkomst over strategische investeringsbeslissingen voor de periode 2009-2020.

2006     Ruimtelijke Investeringsstrategie Binnenstad Rotterdam binnen het concept City Lounge

2006      Verantwoordelijk voor de opdrachtenportefeuille van het OBR in Hoek van Holland (woningbouw, economie, verkeer en vervoer, voorzieningen).

2005      Betrokken bij nieuwbouw Ahoy’, nieuwe visie voor Stadiondriehoek, gemeentelijk beleid cruiseschip De Rotterdam