De Bestuurlijke Tafel Ruimte Water en Groen van de samenwerkende Groene Hart-gemeenten heeft mij eind 2018 gevraagd een uitvoeringsplan te maken voor de toeristische gebiedsmarketing van het Groene Hart. De gemeenten werken al langer steeds beter samen, ook al is en blijft het accent van de marketing liggen op het lokale niveau. Men wil de samenwerking nu structureel vastleggen in dit uitvoeringsplan. Het is een plan geworden met drie onderdelen en totaal 10 acties. Onderdeel A staat voor Afstemming van lokale marketinginspanningen. Onderdeel B staat voor (collectieve) Basismarketing, met onder andere de online profilering van het Groene Hart. Onderdeel C staat voor Campagnes, Evenementen en Productontwikkeling. Dit plan is in januari 2019 voor het eerst besproken bij de bestuurders. Het is de bedoeling om het medio 2019 vast te stellen, zodat het in 2020 in werking kan treden. Ook in 2015 maakte ik al een advies over de marketing van het Groene Hart. Ik sprak met een groot aantal betrokkenen, gemeenten, ondernemers, uitvoerders en kwam vervolgens met een voorstel waarin de lokale marketingactiviteiten centraal komen te staan en worden gebundeld. Ik heb tevens voorgesteld om een marketingplatform op te richten met vertegenwoordigers uit stichtingen en het bedrijfsleven. Tijdens een presentatie voor de betrokken gemeenten en een aantal ondernemers op 1 juli 2015 bleek het advies op brede steun te kunnen rekenen en werd besloten het advies uit te gaan voeren.

plaatje bij referentie Groene Hart

Drie onderdelen van de gebiedsmarketing van het Groene Hart. Op elk van de drie is nog veel winst te behalen

 

Related Projects