De provincie Noord-Holland verstrekte in de periode 2009-2013 een aantal subsidies voor de ‘verbetering van recreatieve verbindingen’ vanuit de ILG-verordening. Ik evalueerde namens Royal HaskoningDHV (in samenwerking met bureau Berenschot) deze subsidies in 2013 op doeltreffendheid. Dat gebeurde door per gesubsidieerd project te kijken naar een aantal aspecten, volgens het bijgevoegde schema. De studie leverde voor de provincie onder andere inzicht op over mogelijke verbeteringen rond de subsidiesystematiek, maar ook over de mogelijkheden om doeltreffendheid van de verbinding al mee te nemen als criterium bij de verstrekking van een subsidie voor een recreatieve verbinding.

referentie recreatieve netwerken

Related Projects