Kort

Jan Oosterman- adviseur (vrijetijds-)economie en ruimtelijke ontwikkeling

Ik ben in 2014 begonnen als zelfstandig adviseur economie en ruimtelijke ontwikkeling en heb mijn eenmanszaak ‘Oosterman Vrijetijdszaken’ opgericht. Deze naam ontleen ik aan mijn specialisme op het gebied van plannen en visies voor vrijetijdsvoorzieningen, waaronder detailhandel en toerisme.

Ik kijk naar haalbaarheid, formuleer beleid en ik verricht evaluaties. Maar ik ben ook breed inzetbaar op het gebied van ruimtelijk-economisch beleid.

In april 2019 vierde ik mijn vijfjarig jubileum als zelfstandige. Het is snel gegaan, ook omdat ik steeds blij was met mijn opdrachten: gevarieerd, op verschillende schaalniveaus en altijd boeiend. Zo maakte ik in januari, na een intensief en interactief proces met gemeenten, provincie en ondernemers de Visie en het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme voor de regio Midden-Limburg. Maar ik maakte ook een advies over de recreatieve invulling van de Rijnhaven in Rotterdam en een uitvoeringsplan voor de marketing van 20 samenwerkende gemeenten in het Groene Hart. 

Tot februari 2014 werkte ik voor DHV/Royal HaskoningDHV als strategisch adviseur Ruimtelijke ontwikkeling en Vrijetijdseconomie. Totdat ik bij DHV kwam werken (2006) was ik in dienst bij de gemeente Rotterdam. In mijn laatste functie daar was ik, bij de afdeling Economie, verantwoordelijk voor het programma Vrijetijdseconomie van de gemeente. Tot 1993 was ik onderzoeker op de universiteit Utrecht en schreef ik een proefschrift in de stadssociologie.

Projecten en ervaringen

Functies en werkgevers