Functies en werkgevers

2014-heden       Zelfstandig adviseur Oosterman Vrijetijdszaken

2014                       Adviezen voor markt en overheid op het gebied van (vrijetijds-)economie en ruimtelijke ontwikkeling: visies en onderzoek

2006-2014           DHV / Royal HaskoningDHV

2006-2014           Strategisch adviseur Vrijetijdseconomie en Gebiedsontwikkeling bij de business unit Gebiedsontwikkeling en Consultancy (DHV, later Royal HaskoningDHV)

2008-2010           Afdelingshoofd Retail en Leisure bij de business line Gebiedsontwikkeling, (DHV)

1993-2006           Gemeente Rotterdam

2006                    Projectleider ruimtelijke investeringsstrategie 2006-2030, onderdeel Binnenstad.

2006                    Ontwikkelingsmanager Hoek van Holland, OntwikkelingsBedrijf,

2003-2005      Ontwikkelingsmanager Vrijetijdseconomie, OntwikkelingsBedrijf (OBR),

2000-2002      Beleidscoördinator bij de afdeling Vrijetijdseconomie, Ontwikkelingsbedrijf (OBR),

1996                     Beleidsmedewerker Toekomstvisie Koers 2005,. In deeltijd gedetacheerd bij Bestuursdienst Rotterdam, afdeling Algemeen Bestuurlijke Zaken.

1993-2000       Planoloog Voorzieningen, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting.

1987-1993            Wetenschap

1991-1993           Toegevoegd onderzoeker, Stichting voor Ruimtelijk Onderzoek (SRO).

1987-1991           Wetenschappelijk assistent (A.I.O.), Rijksuniversiteit Utrecht.

1993-heden          Nevenfuncties

2019 – 2020        Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). Raadslid

2015 – 2016        Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; Advies voor het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam  2017-2020. Voorzitter ‘commissie integraal’.

2013-2018         The Patching Zone,  Voorzitter Raad van Toezicht  (PZ richt zich op projecten met nieuwe media en de stad)

2009-2011           Stichting GastGastGeber, bestuurslid (GGB was een Nederlandse bijdrage aan Ruhr2010 Culturele Hoofdstad van Europa).

1998-2001           Rotterdam Festivals, Lid Adviescommissie Zomerfestivals

1995-2000           Hogeschool Rotterdam, Polytechnische faculteit, Cluster Bouwkunde. (RIBACS) Gastdocent, vierdejaarscolleges planologie aan afstudeerrichting Stedenbouw.

1993-1996            Voorzitter Utrechts Blazers Ensemble